Diakonia Ewangelizacji

 

Para odpowiedzialna: Grażyna i Marian Szejdowie

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Jesteśmy małżeństwem z 32-letnim (obecnie) stażem. Mamy troje, dorosłych już, dzieci, synową, zięcia i troje wnucząt.

W Domowym Kościele jesteśmy od 1998 r. Do tej wspólnoty przyprowadziła nas Maryja z Medugorje, do której pielgrzymowaliśmy przed kilkunastu laty. Po pierwszym roku pracy formacyjnej w kręgu DK, wyjechaliśmy na 15-dniową oazę rodzin do Krościenka n/Dunajcem – centrum naszego ruchu. Praca formacyjna w DK umocniła naszą miłość i jedność małżeńską, i rodzinną oraz przygotowała nas do służby na rzecz innych małżeństw (posługa pary rejonowej w latach 2002-2005 oraz pary diecezjalnej w latach 2005-2010). Obecnie posługujemy w diakonii ewangelizacji.

Służąc innym – sami otrzymujemy o wiele więcej. Odkrywamy coraz to nowe talenty, którymi możemy posługiwać innym ludziom. Pan Bóg je pomnaża. Staramy się wcielać w życie słowa Św. Jana Pawła II: „…nikomu dzisiaj nie godzi się stać w bezczynności”. Wierzymy, że każda najmniejsza posługa, zrodzona w sercu człowieka, z wiernością realizowana, rozwijana dzięki mocy Ducha Świętego i wierności tego człowieka, przyczynia się do świętości i mocy Kościoła.

W życiu staramy się nieustannie poszukiwać woli Bożej i niejednokrotnie doświadczamy owoców takiego podejścia do życia. Kiedy my np. zajmujemy się służbą na rzecz Kościoła, to Pan Bóg troszczy się o nas i dba o nasze zwykłe przyziemne sprawy. Niektóre problemy jak gdyby same się rozwiązują. Taka to już jest ekonomia Boża.

Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to, że nas powołał do służby we wspólnocie, która stara się na co dzień żyć Ewangelią i Słowo Boże wprowadzać w czyn.

Kontakt:

tel. 792 877 233, 87 567 36 70

e-mail: elk.dk.ewangelizacja@gmail.com