Dzień wspólnoty Diakonii Diecezjalnych- listopad 2023

             „ Kościół Żywy” – to  temat tegorocznego jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, który odbył się 04.11.2023 roku w Płocku. Gościliśmy w Domu Rekolekcyjnym  STUDNIA,  prowadzonym przez księdza Piotra Gadomskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ruchu Światło Życie filii warszawskiej reprezentowani przez 7 diecezji. Według organizatorów tegoroczny DWDD zgromadził  rekordową liczbę osób. 

Spotkanie rozpoczęło się Jutrznią pięknie poprowadzoną  przez diakonię muzyczną oazy młodzieży.

           Następnie wysłuchaliśmy  konferencji  wygłoszonej przez ojca Bartka Parysa podczas 48. Kongregacji  Odpowiedzialnych, która dotyczyła  wizji teologicznej Żywego Kościoła wg ks. Franciszka Blachnickiego. Ks. Blachnicki, budując fundamenty Żywego Kościoła,  zwraca uwagę na  następujące  elementy konstytutywne:

– osoba Ducha Świętego,

– zasada personalistyczna,

– wiara żywa,

– słowo Boże,

– Jezus Chrystus,

– Zgromadzenie Eucharystyczne,

– wspólnota,

– idea Ecclesia Mater- Mater Ecclesiae.

           W czasie zajęć odbywających się w grupach spotkaliśmy się z dwoma małżeństwami DK oraz młodzieżą pełniącą posługę w diakonii liturgicznej i muzycznej. Usłyszeliśmy  wspaniałe świadectwo o tym,  że  kontakt z Pismem Świętym jest znamieniem Kościoła żywego, że to właśnie przez Słowo i w wierze dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem.

         Centralnym punktem DWDD była Eucharystia, której przewodniczył Ordynariusz Płocki  –  biskup Szymon Stułkowski. Ksiądz biskup  wygłosił homilię, w której dał świadectwo swojego krótkiego spotkania z RŚŻ; krótkiego,  ale owocującego przystąpieniem Księdza biskupa do KWC.  W swojej homilii Ordynariusz płocki nawiązał do obrazu  włoskiego malarza Duccio di Buoninsegna, który  w swoim poliptyku umieścił wydarzenia z życia Jezusa.  Ksiądz biskup podkreślił dwa wydarzenia oraz dwa ważne  elementy chrześcijaństwa,  łącząc je z tegorocznym tematem roku formacyjnego: „Są to Eucharystia i diakonia. Pierwsza jest podstawą drugiej.  Tylko Kościół, który z wiarą celebruje we Mszy Świętej ofiarę i ucztę Jezusa, realizuje swoją misję , autentycznie służąc Bogu i ludziom.”  Słowa te  trafnie podkreśliły istotę tegorocznego tematu formacyjnego.  Powiązaliśmy je ze stwierdzeniem ks. Franciszka Blachnickiego: „osobowe spotkanie z Chrystusem jest istotą Żywego Kościoła”- więc postawa służby nie jest możliwa bez osobowego spotkania z Jezusem Chrystusem.  

        Napełnieni Duchem Świętym,  udaliśmy się na spotkanie diakonii życia, która jest jedną z najważniejszych diakonii w DK, ponieważ ściśle wiąże się  z rodziną i charyzmatem naszej wspólnoty.  Mieliśmy okazję posłuchać świadectw osób,  które poświęcają swój czas, energię,  aby głosić cywilizację życia i miłości.   

        Droga do Płocka daleka, ale w miłym towarzystwie ks. Krzysztofa Mulewskiego oraz „połowa pary” diecezjalnej, tej piękniejszej, Tereski, czas upłynął niepostrzeżenie.  Nie zabrakło również naszej diakonii rekolekcyjnej –  Iwonki
i Pawła Osieckich wraz z Tereską i Jeremiaszem, których  dziecięca  radość udzieliła się nam wszystkim. 

Bogu dziękujemy  za ten piękny czas, za ludzi, których postawił na naszej drodze.

Chwała Panu. 

Edyta

no images were found

Możesz również polubić…