Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – Jezus (Mt 28,19)

Możesz również polubić…