Kategoria: Rejon Pisz

Dzień Wspólnoty DK – Rejonu Pisz 26 listopada 2016r.

Parafia Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej Temat:„Miłosierdzie Boże w małżeństwie i rodzinie” W sobotnie popołudnie o godz. 15.00 – po rozważeniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, powierzyliśmy nasze rodziny – w ”Akcie Zawierzenia Rodzin Miłosierdziu Bożemu”: „O Najmiłosierniejszy Boże,Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask...

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2016/2017 Domowego Kościoła -Rejon Pisz

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2016/2017 Domowego Kościoła -Rejon Pisz Parafia MMOstrobramskiej 6 września 2016r Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił – ks.Tomasz Rożek-moderator DK Ewangelia wg Św. Łukasza (Łk6,12-19) „Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą...

Zakończenie roku formacyjnego 2015/2016 DK Rejon Pisz

Niedziela 19 czerwca 2016r. Kościół MMOstrobramskiej w Piszu. Msza Święta godz.10.00 Komentarze do: czytania Słowa Bożego i na składane dary: /czyta:Ewa Trzonkowska/ Pierwsze czytanie: z Księgi proroka Zachariasza/Za 12,10-11;13,1/: /czyta:Mieczysław Wilimczyk/ „Tak mówi Pan:”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha...

Podsumowanie z Rekolekcji Ewangelizacyjnych w Piszu – 26-29 listopada 2015r.

Rekolekcje Ewangelizacyje, które odbyły się w Parafii pw.Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu w dniach 26-29 listopada 2015r. -zostały zorganizowane przez Zespół Ewangelizacyjny kierowany przez: Grażynę i Wiesława Nepelskich-parę DK rejonu Pisz i ks.Tomasza Rożka-moderatora DK rejonu Pisz      Tegoroczne rekolekcje były wyjątkowe pod wieloma...